Che-ap Kit-chens Ipswich

Che-ap Kitc-hens Ipswich. Th-irty Ex Display K-i-t-c-h-e-n-s To Clear. e/x/d/i/s/p/l/a/y/k/i/t/c/h/e/n/s/1.c/o//.u/k £ 5-9-5 Each with appli-ances.Tel 01 6 16 -69 47 86