Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Enthusiast
Posts: 15
Registered: ‎10-29-2009
1 Kudo

En pre-release av Word 2011 kompabilitet är släppt

Hej alla.

Thomson Reuters EndNote har i mellandagarna släppt en patch som ger kompabilitet med Mac Word 2011. Denna kan laddas ner från http://www.endnote.com/enword2k7.asp

 

Patchen fungerar endast med EndNote X4 (uppdateringspriset är samma oavsett från vilken version du uppdaterar). 

 

Ännu är det endast en publik beta version av patchen men många användare använder den problemfritt.

 

God fortsättning önskar,

Peter Masurat

och EndNote teamet i Sverige


Alfasoft AB
Telefon 031-60 43 80
www.alfasoft.se

... for efficient and reliable research ...

Peter Masurat
EndNote consultant

www.alfasoft.com