Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted
New User
Posts: 2
Registered: ‎02-12-2021
0 Kudos

EndNote Online: Captcha verification failed

När man registrerar konto i EndNote Online finns nu Captcha för att bekräfta att man inte är en robot gissar jag.

 

Många av våra studenter får problem, de fyller i och får informationen Captcha verification failed

 

Är det så även hos er andra?

 

/Umeå universitetsbibliotek