Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
New User
Posts: 1
Registered: ‎09-18-2010
0 Kudos

EndNoteWeb och Word 2008

Ett tips till alla andra som försöker få igång EndNoteWeb på sin Mac:

1. Kolla under Word / Alternativ / sökvägar att sökvägen till Autostart är angiven. I mitt fall Macintosh HD:Applications:Microsoft Office 2008Smiley SurprisedfficeSmiley Frustratedtart:Word

2. Kolla med Finder att EndNote CWYW Word 2008.bundle finns i mappen som angetts under punkt 1.

3. Starta Word igen och kolla under Verktyg att EndNote Web finns där. Hittar du istället EndNote X3 i menyn går du in på Cite While You Write preferences och kryssar i att du ska använda EndNote Web istället. Då fixade sig allt...

Enthusiast
Posts: 15
Registered: ‎10-29-2009
0 Kudos

Re: EndNoteWeb och Word 2008

Hej.

Detta är ett vanligt fel för Macanvändare. Anledningen är att Microsoft har bytt namn på mappar i bl.a. olika språkversioner av Word, och inte heller som standard definierar "startup"mappen i word (av någon anledning).

Detta gäller inte bara EndNoteWeb utan också den fulla EndNote.

Lösning finns också beskriven på vår knowledgebase denna adress:

http://programguiden.com/kb/endnote/questions.php?questionid=63

 

Mvh,

EndNote teamet i Sverige


Alfasoft AB
Telefon 031-60 43 80
www.alfasoft.se

... for efficient and reliable research ...

 

Peter Masurat
EndNote consultant

www.alfasoft.com