Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Regular
Posts: 12
Registered: ‎04-14-2008
0 Kudos

Endnote web och capture i explorer

hej

i firefox så kan man välja att bara installera en toolbar, men finns det något sätt att få detta att fungerar i explorer. Att kunna få tex capture funktionen utan att installera CWYW? Någon som vet?

Hälsningar Maria Nyman

Umeå UB