Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Visitor
Posts: 4
Registered: ‎04-29-2018
1 Kudo

Hjälp med Gotenborg u och tips på andra databaser

[ Edited ]

Hej. Jag är väldigt ny på Endnote så har svårt att göra egna referenser i programet. Därför har det varit väldigt bra att söka i "gotenborg u" databasen. Problemet är att den inte fungerar för mig längre. Det står:

"Domain name not found. Verify the Server Address in the connection file." när jag vill välja den databasen. Någon som vet vad som hänt och vad jag kan göra för att få den att fungera igen?
Goteborgs-u.enz är den filen jag fått från GÖteborgs universitets hemsida men den är gammal och eventuell inte aktuell längre.

Highlighted
Visitor
Posts: 4
Registered: ‎04-21-2008
0 Kudos

Re: Hjälp med Gotenborg u och tips på andra databaser

Göteborgs UB har bytt system för bibliotekskatalogen och det kommer att ta ett tag innan en ny connectfil är fixad. Under tiden kan du använda connectfilen Swedish-Natl-Library till Libris istället. Vi har en version av den filen på vår webb under EndNote och Zotero -> Kom igång med EndNote om du inte redan har filen på din dator.