Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
New User
Posts: 2
Registered: ‎09-06-2011
1 Kudo

Hvordan få det til å fungere sømløst sammen med Google docs?

Vi er en gruppe som skriver en større universitetsoppgave sammen. Bruker Google docs og er fornøyd med det. Men hvordan er det å bruke "end note" sammen med Google docs? Har ikke testet ut endnote men hører alle er svært fornøyd når en først har satt seg inn i det.

 

Noen som har prøvd det? Noen som vil teste det ut før jeg bruker energi på å lære meg end note... :-)

 

 

Helper
Posts: 152
Registered: ‎05-07-2008
1 Kudo

Re: Hvordan få det til å fungere sømløst sammen med Google docs?

[ Edited ]

Hei!

 

Det er mulig å bruke EndNote mot Google docs, dog på et litt mer tungvint måte.

 

I et Google docs dokument kan du dra referanser direkte fra et EndNotebibliotek. Referansene vil da bli satt inn uformaterte (da ser de slik ut: {Rein, 2010 #45}).

 

Fullfør dokumentet og sett inn alle referanser som ønskes brukt (viktig at samme bibliotek brukes mot dokumentet hele tiden så lenge referanser skal settes inn).

 

Når dokumentet er ferdig må dere lage en tekstfil i RTF format (File --> Download as --> RTF).

 

I EndNote: Tools --> Format paper --> Format paper --> Velg RTF fila --> Klikk på Format knappen + velg stilen som ønskes brukt i formateringen --> Lagre fila på nytt formatert (gi den nytt navn).

 

Den nye fila er nå ferdig formatert med referanseliste i ønsket stil.

 

Dere kan nå importere den nye RTF fila inn i Google Docs.

 

NB! Ønsker dere å endre på referansene i dokumentet i ettertid, må dette gjøres i orginaldokumentet med uformaterte siteringer! Gjenta deretter formateringsprosessen nevnt ovenfor.

 

Håper dette er til nytte!

 

MVH

 

Jan Ove Rein

Team EndNote,

Medisinsk bibliotek, NTNU UB

Jan Ove Rein, M.Sc. (zoology)
Senior Research Librarian (medicine)
Medicine and Health Library
Norwegian University of Science & Technology (NTNU)
Kunnskapssenteret
St. Olavs Hospital HF
N-7006 Trondheim
Norway
Phone + 47 72 57 66 89
E-mail jan.rein@ntnu.no
http://www.ub.ntnu.no/scorpion-files/ (The Scorpion Files)
http://home.online.no/~janor/start.htm (Tropical Insects & Arachnids - in
Norwegian)
Highlighted
New User
Posts: 2
Registered: ‎09-06-2011
1 Kudo

Re: Hvordan få det til å fungere sømløst sammen med Google docs?

Takker for svar!

 

Dette må testes ut

 

mvh

Arvid