Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
New User
Posts: 2
Registered: ‎02-12-2021
0 Kudos

Ingen Application-flik i Preferences

Hej
Fått in en supportfråga där en student i word har fliken Endnote 20 utan att ha desktopen installerad på datorn. Och när hen klickar på Preferences så finns inte fliken Application.


Studenten ska ha laddat ner CWYW från EndNOte Online när hen skaffade kontot.

Någon som har en idé påå vad som hänt?

Skickar med suddig bild på de tre flikarna hen har.