Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
New User
Posts: 3
Registered: ‎01-18-2018
0 Kudos

Kan man slå ihop två olika ENO-konton?

Hej!

 

Jag har två knton / två inloggningar till ENO.

Nu skulle jag vilja slå ihop dessa till ett för att slippa hålla reda på två olika konton.

Är det någon som vet hur man gör?

 

Jag har provat att byta användare på det ena kontot, men när jag försöker göra det med användarnamnet jag har på det kontot jag vill ha kvar så säger den ifrån.

Enthusiast
Posts: 15
Registered: ‎10-29-2009
0 Kudos

Re: Kan man slå ihop två olika ENO-konton?

Hej,

Antar att du menar EndNoteOnline. Säg att du har (online-)konto A och B och att du vill föra över allt till konto A.

Det enklaste är att skapa ett nytt tomt bibliotek och först synka mot konto B. Ändra sedan dina EndNoteOnline uppgifter i Endnote (under Edit>Prefeernces>Sync) till konto A:s, och synka sedan det nya biblioteket mot detta konto. Nu kommer referenserna från konto B att infogas (merge) i Onlinebiblioteket på konto A.

Använd sedan endast konto A och ignorera konto B. I dagsläget går det inte att radera konton på EndNoteOnline utan du får bara låta konto B ligga. 

Peter Masurat
EndNote consultant

www.alfasoft.com
New User
Posts: 3
Registered: ‎01-18-2018
0 Kudos

Re: Kan man slå ihop två olika ENO-konton?

Tack så mycket.
Det var ungefär det jag trodde. Skönt att få det bekräftat.