Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Enthusiast
Posts: 15
Registered: ‎10-29-2009
1 Kudo

MS Word 2010 64-bitars kompabilitet

Hej.

Thomson Reuters släppte idag en patch för EndNote X4.
Nedan följer två exempel på vad denna patch ger.
  • MS Word 2010 64-bitars kompabilitet
  • Utökad funktionalitet för ”Find Full Text”
Antingen kan du uppdatera EndNote från själva programmet, under Help>EndNote Program Updates. Patchen kan också laddas ner fristående från http://www.endnote.com/support/enupdates.asp.

Hälsningar,

Peter Masurat

och EndNote teamet i Sverige


Alfasoft AB
Telefon 031-60 43 80
www.alfasoft.se

... for efficient and reliable research ...

 

Peter Masurat
EndNote consultant

www.alfasoft.com