Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Enthusiast
Posts: 15
Registered: ‎10-29-2009
0 Kudos

Mac Word 2011 kompabilitet är här

Yes, alla ni som har väntat, nu har Thomson Reuters EndNote släppt en officiell uppdatering till EndNote X4 Mac vilken ger kompabilitet med Word 2011.

 

Ladd a ner och njut.

http://www.endnote.com/support/ENX401_Win_updater.asp

 

Häsningar,

Peter Masurat

och EndNote teamet i Sverige


Alfasoft AB
Tel. 031-60 43 80
www.alfasoft.se

... for efficient and reliable research ...

Peter Masurat
EndNote consultant

www.alfasoft.com
New User
Posts: 1
Registered: ‎05-26-2011
0 Kudos

Re: Mac Word 2011 kompabilitet är här

Jag har följt instruktionerna på endNotes sida och laddad ner filen.

Ändå finns inte EndNote med som ett val när jag öppnar Word. Filen ligger där den skall under Start - Word dubbelklickar jag på den filen finns hela EndNotes verktygsfält i Word. Men så fort jag stänger ner och öppnar Word igen är verktygsfältet borta. Någon som vet vad problemet kan vara?