Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Visitor
Posts: 3
Registered: ‎06-15-2010
0 Kudos

Problem med ENx8 Word-plugin!

Har följande problem i ENx8.

 

I Word 2016: När jag infogar en referens får jag felmeddelandet "Det går inte att redigera området" referensen infogas men endast oformaterad så här:{Bostadstaxeringsutredningen, 2012 #13468}

Har försökt uppdatera referensen Uppdate citation/bibliography. Har även prövat att byta referensstil. Inget fungerar. Har ENx8 version 18.01.10444.

 

Mottar tacksamt tips.

 

Med vänlig hälsning!
Mikael Rosell

Highlighted
Mentor
Posts: 8,716
Registered: ‎04-10-2008
0 Kudos

Re: Problem med ENx8 Word-plugin!

I can't read this, but just viewing the attachment, I suspect you need to turn ON  Instant Formatting (see my attached image).  

(long time Endnote user)
Enthusiast
Posts: 15
Registered: ‎10-29-2009
1 Kudo

Re: Problem med ENx8 Word-plugin!

Hej,

Jag tror att du redan har löst problemet men nedan kan hjälpa andra användare.

Det är troligtvis en konflikt med ett annat program (ex. ett annat referenshanteringsprogram). Testa att inaktivera, eller avinstallera, eventuella andra aktiva plugin i Word.

Peter Masurat
EndNote consultant

www.alfasoft.com