Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
New User
Posts: 1
Registered: ‎03-18-2021
0 Kudos

Problem med att referenser försvinner

Hej,

Vi har problem med att inlagda referenser i ett word dokument försvinner. Dokumentet finns sparat på sharepoint, jag lägger in referenser, nästa person som öppnar samma dokument ser inte dessa tillagda refernser och när jag därefter öppner dokumenet igen syns de inte för mig heller. När vi hämtar det dokument som jag sparat med de nya referenserna via Version History i Sharepoint finns de där. Hur kan detta problem avhjälpas? Tack på förhand!

 

Mariie Rosengren

Helper
Posts: 157
Registered: ‎05-07-2008
1 Kudo

Re: Problem med att referenser försvinner

Hei!

 

Jeg har fått et par rapporter om brukere som har opplevd det samme med lagring i Teams/Sharepoint. Har også sett andre typer problemer med EndNote referanser i et dokument i forbindelse med lagring i Teams/Sharepoint. Problemet er at jeg så langt ikke har klart å gjenskape disse feilene i mine egne tester med lagring i Teams/Sharepoint. Har derfor ingen forklaring eller forslag til løsning utover å anbefale dere å ta jevnlig sikkerhetskopi av dokumentene på hardisk eller server slik at konsekvensene blir mindre hvis Sharpoint skader dokumentene.

 

Mvh

 

Jan Ove

Jan Ove Rein, M.Sc. (zoology)
Senior Research Librarian (medicine)
Medicine and Health Library
Norwegian University of Science & Technology (NTNU)
Kunnskapssenteret
St. Olavs Hospital HF
N-7006 Trondheim
Norway
Phone + 47 72 57 66 89
E-mail jan.rein@ntnu.no
http://www.ub.ntnu.no/scorpion-files/ (The Scorpion Files)
http://home.online.no/~janor/start.htm (Tropical Insects & Arachnids - in
Norwegian)
Enthusiast
Posts: 15
Registered: ‎10-29-2009
1 Kudo

Re: Problem med att referenser försvinner

Hej,

det beror lite på hur du öppnar dokumenten. Öppnas de i webapplication eller laddas ner lokalt till lokalt Word, vilken version av sharepoint som används; modern eller classic, etc.
Generellt stödjer inte EndNote direkt sharepoint. Min rekomendation är att arbeta i ett oformaterat läge med dokument i sharepoint.

I Word (lokal installation) på verktygsfältet för EndNote välj att stänga av "Instant formatting", välj sedan convert citations and bibliography > convert to unformat citations. Detta ger dig temporära citeringar som bara är ren text vilket ska fungera på sharepoint (det är den dolda xml-datan som kan ställa till det).

För att sedan formatera referenserna kan du använda den principiella beskrivningen här:
https://support.alfasoft.com/hc/en-us/articles/360000987438-Manually-insert-references-and-citations...

Med vänliga hälsningar.
Peter
The Alfasoft Team 

Peter Masurat
EndNote consultant

www.alfasoft.com