Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted
New User
Posts: 1
Registered: 2 weeks ago
0

Referenslistan upprepas och blir jättelång - hur få bort

Hej!

Jag har problem med att trots att jag har ca 150 referenses som bara borde bli några sidor som referenslista verkar den  reprisera listan på något konstigt vis. NÅgon som vet hur man får bort det?

Allt gott!

Johan