Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
New User
Posts: 1
Registered: ‎11-27-2018
0 Kudos

Referenslistan upprepas och blir jättelång - hur få bort

Hej!

Jag har problem med att trots att jag har ca 150 referenses som bara borde bli några sidor som referenslista verkar den  reprisera listan på något konstigt vis. NÅgon som vet hur man får bort det?

Allt gott!

Johan

Enthusiast
Posts: 15
Registered: ‎10-29-2009
0 Kudos

Re: Referenslistan upprepas och blir jättelång - hur få bort

Hej,

Detta beror troligtvis på att dina dolda fälkoder blivit korrupta.

Gör en kopia på ditt dokument, kör sedan ”Convert to Unformatted Citations…” på EndNotes verktygstab. Alla citeringar eller referenser som inte avformateras är felaktiga och behöver ersättas.

Kör sedan ”Update citations…” på EndNotes verktygsfält.

Den vanligaste anledningen till det du upplever är att man använder en speciell Word-mall och att denna mall är felaktigt konfigurerad. Exempelvis vill ibland Universitet att man använder en speciell Wordmall.

Mvh,

EndNote Support Team

Alfasoft.com

Peter Masurat
EndNote consultant

www.alfasoft.com