Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Regular
Posts: 12
Registered: ‎04-14-2008
0 Kudos

SOU

Hej

jag har frågat på endnote listan om detta förut. Gunilla Wiklund föreslog att man skulle göra ett governmnet dokument och lägga till secondary title. Det känns ibland som om man vill skippa att behlöva göra sådana ändringar. Verkar också så att sou ser olika ut i de olika apa stilarna också. Så jag frågar igen har någon ett bra tips.

Hälsnignar Maria Nyman Umeå UB