Sammenskrive artikkel fra to PCer

Hva er letteste måten å sammenskrive to dokumenter på en felles PC? Biblioteket på universitetet mitt kunne ikke hjelpe. 

Kan du si litt mer om hva du legger i “sammenskrive”? Det, sammen med opplysninger om hvilken EndNote-versjon som benyttes, vil gjøre det enklere for oss å hjelpe deg.

Vi er to som samarbeider om en bacheloroppgave. vi skriver hver vår del av teorien på hver vår PC. Vi har to forskjellige Endnote bibliotek (Endnote X7), men mange av de samme kildene er i begge bibliotekene (lærebøker etc.) Er det bare å legge inn de kildene som ikke er felles i den PCen vi skal ha oppgaven på, og klipp og lim? Hvis dere skjønner hva jeg mener 

Det går helt fint å gjøre som du beskriver.
Dere kan også sette inn referanser fra hvert deres EndNote-bibliotek yten slik kopiering. Så lenge dere ikke fjerner formateringen, vil Word-dokumentet ha tilstrekkelig informasjon om referansene slik at dere ikke trenger å ha alle referansene i begge bibliotekene. (Det er dette som EndNote kaller “Travelling Library”.) For sikkerhets skyld er det da lurt å ha ulike navn på EndNote-bibliotekene slik at programmene vet at de kommer fra to ulike bibliotek.