EndNoteWeb och Word 2008

Ett tips till alla andra som försöker få igång EndNoteWeb på sin Mac:

  1. Kolla under Word / Alternativ / sökvägar att sökvägen till Autostart är angiven. I mitt fall Macintosh HD:Applications:Microsoft Office 2008:Office:Start:Word

  2. Kolla med Finder att EndNote CWYW Word 2008.bundle finns i mappen som angetts under punkt 1.

  3. Starta Word igen och kolla under Verktyg att EndNote Web finns där. Hittar du istället EndNote X3 i menyn går du in på Cite While You Write preferences och kryssar i att du ska använda EndNote Web istället. Då fixade sig allt…

Hej.

Detta är ett vanligt fel för Macanvändare. Anledningen är att Microsoft har bytt namn på mappar i bl.a. olika språkversioner av Word, och inte heller som standard definierar "startup"mappen i word (av någon anledning).

Detta gäller inte bara EndNoteWeb utan också den fulla EndNote.

Lösning finns också beskriven på vår knowledgebase denna adress:

http://programguiden.com/kb/endnote/questions.php?questionid=63

Mvh,

EndNote teamet i Sverige

Alfasoft AB
Telefon 031-60 43 80
www.alfasoft.se

… for efficient and reliable research …

Write preferences och kryssar i att du ska använda EndNote Web istället. Då fixade sig allt…

Upon completion of the  AutoZone ** Customer Experience Survey**,

https://customerzsurvey.com/golden-corral-survey-gclisten/