Import av referenser publicerade 2010

Thomson Reuters har upptäckt att referenser med publikations-årtal ”2010” inte importeras korrekt i EndNote X2 och tidigare. EndNote X3 berörs inte och referenser importeras korrekt i EndNote X3.

Thomson Reuters arbetar på en lösning för EndNote X2 och X1. Lösningen för EndNote X2 är planerad att släppas tidigt i 2010 och lösningen för EndNote X1 är planerad att släppas första kvartalet 2010.

EndNote versioner äldre än X1 (version X och neråt) underhålls inte längre av producenten Thomson Reuters och behöver uppgraderas till gällande version för att åtgärda problemet.

Det finns en manuell ”workaround” som kan användas tills en lösning är lanserad, se länkar nedan.
Mer information på engelska från Thomson Reuters finns här.
Mer information på svenska och engelska finns här.

Peter Masurat
Ansvarig för Teknisk Support på den Nordiska marknaden

Alfasoft AB
Telefon 031-604 380
www.alfasoft.se

… for efficient and reliable research …

This is a good read. Thanks for the information. been looking for this.