MS Word 2010 64-bitars kompabilitet

Hej.

Thomson Reuters släppte idag en patch för EndNote X4.

Nedan följer två exempel på vad denna patch ger.

  • MS Word 2010 64-bitars kompabilitet
  • Utökad funktionalitet för ”Find Full Text”

Antingen kan du uppdatera EndNote från själva programmet, under Help>EndNote Program Updates. Patchen kan också laddas ner fristående från http://www.endnote.com/support/enupdates.asp.

Hälsningar,

Peter Masurat

och EndNote teamet i Sverige

Alfasoft AB
Telefon 031-60 43 80
www.alfasoft.se

… for efficient and reliable research …

1 Like