Problem med att referenser försvinnter.

Hej, 

Vi har problem med att referenser som läggs in i ett dokument på sharepoint försvinner. Jag lägger in referenser, när nästa person öppnar samma dokument finns inte dessa referenser med. Jag öppnar igen - och då finns de inte heller där när jag öppnar. Vad är felet och hur kan vi åtgärda detta? Tack på förhand!

/Marie Rosengren