EndNote Online: Captcha verification failed

När man registrerar konto i EndNote Online finns nu Captcha för att bekräfta att man inte är en robot gissar jag.

Många av våra studenter får problem, de fyller i och får informationen Captcha verification failed

Är det så även hos er andra?

/Umeå universitetsbibliotek