Problem med ENx8 Word-plugin!

Har följande problem i ENx8.

I Word 2016: När jag infogar en referens får jag felmeddelandet “Det går inte att redigera området” referensen infogas men endast oformaterad så här:{Bostadstaxeringsutredningen, 2012 #13468}

Har försökt uppdatera referensen Uppdate citation/bibliography. Har även prövat att byta referensstil. Inget fungerar. Har ENx8 version 18.01.10444.

Mottar tacksamt tips.

Med vänlig hälsning!
Mikael Rosell

I can’t read this, but just viewing the attachment, I suspect you need to turn ON  Instant Formatting (see my attached image).  

Hej,

Jag tror att du redan har löst problemet men nedan kan hjälpa andra användare.

Det är troligtvis en konflikt med ett annat program (ex. ett annat referenshanteringsprogram). Testa att inaktivera, eller avinstallera, eventuella andra aktiva plugin i Word.

1 Like

I also faced the same issue. Please help me.

Can anybody help to resolve thisissue.