Vancouver-stilen, rätt eller fel?

Det finns standardstilar i EndNote som används flitigt och som också flitigt kommenteras. Vancouver är en sådan.

Den officiella version av Vancouver som skeppas med EndNote, och som kan laddas ner från EndNotes hemsida, är gjord för att vara så “standard” som möjligt.
De flesta tidskrifter som använder Vancouver-stilen använder en lätt justerad variant av densamma. Ofta är variationen endast att alla rader ska vara indragna (hanging indent), men det är likafullt en variant (enligt EndNote).

Thomson Reuters som tillverkar EndNote har lyssnat till sina användare och baserat på att det finns lika många personliga åsikter om hur “standard”-stilen (Vancouver) ska se ut så skeppas EndNote med en mycket strikt standard version av Vancouver.

Därav anledningen till att Vancouver-stilen inte ändras från version till version.

Andra stilar samma resonemang kan användas på är ex. Harvard, Turabian…

En justerad Vancouver-Output Style finns här för nedladdning (med alla rader indragna) :slight_smile:

Peter Masurat
Ansvarig för Teknisk Support på den Nordiska marknaden

Alfasoft AB
Telefon 031-604 380
www.alfasoft.se

… for efficient and reliable research …

Message Edited by Alfasoft on 2009-11-09 08:37 AM
Vancouver-indent.ens (32.6 KB)

1 Like

hänvisar vi till dessa riktlinjer som APA-stilen eller APA-normen. Den här guiden är … medicin används ofta Vancouver Style.

https://feed-kroger.site/feed-kroger-com/